Alamin Kung Paano Tugunan ang Pang-aabuso

Kung nag-navigate ka sa pahinang ito, malamang na nagkaroon ka ng negatibong karanasan sa Instagram. Nauunawaan namin na maaaring nakakadismaya kapag nagiging mahirap ang mga pakikipag-ugnayan online. Maaaring kasama sa mapang-abusong pag-uugali ang maraming iba't ibang sitwasyon, tulad ng pakikipagtalo sa isang tao sa Instagram, o ang makakita ng mga litrato sa iyong feed mula sa isang taong sinusubaybayan mo na sa tingin mo ay nakakahamak.

Dapat kang matulungan ng mga mapagkukunan sa pahinang ito na matagumpay na harapin ang mga salungatang maaari mong maranasan sa Instagram, at umaasa kami na makakapagbigay ang mga ito ng mga kapaki-pakinabang na solusyon.

Ano ang maaari mong gawin

Maunawaan ang Instagram

Ang Instagram ay isang mabilis, maganda at nakakatuwang paraan ng pagbabahagi ng iyong buhay sa mga kaibigan sa pamamagitan ng mga litrato. Upang matuto nang higit pa, pakibisita ang aming Pahina ng Press.

Isaalang-alang ang konteksto

Kapag nakakita ka ng nakakabagabag na litrato, caption o komento sa Instagram, isaalang-alang ang mas malawak na pag-uusap kung saan ito maaaring nauugnay. Mag-isip at tukuyin ang konteksto ng post. Maraming tao ang gumagamit ng Instagram sa mga paraang partikular lang sa aming serbisyo, na maaaring makalito kapag may isang bagay na binigyan ng kahulugan nang wala sa konteksto nito. Tiningnan mo ba ang mga hashtag na nauugnay sa litrato? Posibleng ang nilalaman ay bahagi ng isang trend o maaaring tumutukoy ito sa isang bagay na hindi halatang-halata. Suriin ang lahat ng impormasyong nauugnay sa litrato o ang buong profile ng user na nag-post ng nilalaman upang maunawaan ang buong kuwento.

Mag-isip bago ka magkomento

Kapag sangkot ka sa isang hindi pagkakaunawaan, huminto at isipin kung ano ang maaaring maging epekto ng susunod mong post. Sa mga ganitong sandali, tanungin ang iyong sarili, “Karapat-dapat ba itong gawin?” o “Ano ang mapapala ko kung magpapatuloy ako sa pakikipagtalo?” Dahil mas madaling sabihin kaysa gawin, ang pagkilala sa panggigipit sa pamamagitan ng pakikisangkot sa panggigipit ay maaaring sumuporta sa hindi magandang pag-uugali at maaari nitong hikayatin ang isa pang tao na ipagpatuloy ang kanyang agresibong pagkilos.

I-block at balewalain

Kapag nakatanggap ka ng hindi gustong komunikasyon mula sa isa pang user, inirerekomendang i-block mo ang user at tapusin ang anumang komunikasyon. Sa partikular, pipigilan nito ang taong iyon na subaybayan ka o hanapin ang iyong profile. Madalas na nawawalan ng interes ang mga mapang-abusong user sa sandaling maisip nila na hindi ka tutugon o hindi ka na makikipagsagutan sa kanila.

Kapag lumala ang hindi pagkakaunawaan o ang pang-aabuso

Dahil nakakatuksong sumagot sa mga mensahe nang galit, ang pagtuon sa kalmadong talakayan o pagtangging makipagtalo ay mas mahusay na tugon. Gayunpaman, may ilang sitwasyon kung saan maaaring kailangan ng higit pang pagkilos. Ang iba pang mga tip sa seksyong ito ay nagbibigay ng ilang suhestiyon kung saan hihingi ng tulong.

Makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo

Kapag may kinakaharap na mga negatibo o nakakasakit na pakikipag-ugnayan, makakatulong ang paghingi ng suporta at payo sa pamilya at mga kaibigan. Kadalasan, ang pakikipag-usap sa iyong mga kamag-anak o malapit na kaibigan ay maaaring makatulong sa iyong maisip kung paano mo gustong harapin ang sitwasyon o maaari itong magbigay-daan sa iyong ipahayag ang iyong mga nararamdaman upang makalimot ka na. Gayunpaman, alam din namin na maaaring limitado ang mga pagpipilian. Kung wala kang makakausap tungkol sa nangyayari online, maraming online na mapagkukunan na maaaring makatulong: Mag-ulat ng paglabag

Siguraduhing basahin ang Mga Alituntunin ng Komunidad at Mga Tuntunin ng Instagram

Pagkatapos suriin ang aming mga alituntunin, kung naniniwala kang nilalabag ng isang nakakahamak na account ang isa o marami sa mga ito, dapat kang mag-ulat ng pang-aabuso sa loob ng application sa pamamagitan ng aming panloob na tampok sa pag-flag. Ito ang pinakamabilis na paraan upang masuri ang mapang-abusong nilalaman.

Kung nakakaranas ka ng paulit-ulit o matagal nang pang-aabuso, o may nilikhang hate account gamit ang iyong imahe, at nagpapatuloy ang pang-aabuso pagkatapos gumawa ng mga pang-iwas na hakbang, maaari mong direktang i-ulat ang account sa Instagram para sa pagsusuri. Pakibigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon sa iyong ulat, makakatulong itong malutas ang iyong isyu nang mabilis hangga't maaari.

Inaalis lang ng Instagram ang mga account at nilalaman na lumalabag sa aming Mga Alituntunin at Tuntunin. Mahalagang tandaan na hindi namamagitan ang Instagram sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga user.

Makipag-ugnayan sa lokal na tagapagpatupad ng batas o legal na kinatawan

Sisiyasatin namin ang bawat ulat na matatanggap namin, ngunit kapag lumabas na ang isang pagtatalo ay higit na sa personal na salungatan at maaaring naging kapani-paniwala nang mga pagbabanta ang mga ito, online man o offline, dapat kang makipag-ugnayang sa iyong mga lokal na kinauukulan dahil sila ang nasa pinakamagandang posisyon upang tasahin ang pagbabanta at makialam o tumulong kung kinakailangan.

Kung direktang nakipag-ugnayan sa amin ang tagapagpatupad ng batas, maaari kaming makipagtulungan sa kanila at maaari naming ibigay ang kinakailangang impormasyon para sa pagsisiyasat nila sa iyong isyu. Maaari mong ituro ang lokal na tagapagpatupad ng batas sa aming Impormasyon para sa Tagapagpatupad ng Batas.

Bukod pa rito, kung sa tingin mo ay legal ang katangian ng iyong online na hindi pagkakaunawaan, mangyaring humingi ng payo mula sa isang abugado. Hindi makakapag-alok ang Instagram ng anumang legal na payo, at hindi rin kami makakapagbigay ng impormasyon ng ibang mga user maliban kung hinihingi ng wastong legal na proseso.