Mga Alituntunin ng Komunidad

Ang Maikli

 1. Mag-post ng sarili mong mga litrato at video.
 2. Magsuot ng damit.
 3. Maging magalang.
 4. Huwag mag-spam.
 5. MAGSAYA!

Ang Mahaba

Ang detalyadong Mga Alituntunin ng Komunidad sa ibaba ay ginawa upang tulungan kang maunawaan ang mga pinakamabuting kasanayan bilang miyembro ng komunidad ng Instagram. Sa pamamagitan ng paggamit sa Instagram sasailalim ka sa aming Mga Tuntunin ng Paggamit.

Ano ang dapat gawin:
 1. Ibahagi ang mga litrato at video na kinunan mo.

  Ang Instagram ay isang magandang paraan para ibahagi ang iyong buhay sa pamamagitan ng mga litrato at video, nguni't hinihiling namin na huwag mong ibahagi ang mga litrato o video ng buhay ng ibang tao. Dahil pagmamay-ari ng mga user ang mga karapatan sa lahat ng litrato o video na in-upload nila gamit ang aming serbisyo, hinihiling namin na igalang mo ang pagmamay-ari nila sa copyright. Kung gusto mong ipahayag ang iyong pananabik sa isang magandang litrato o video, pinakamabuting i-tap nang dalawang beses sa post para gustuhin ito!

 2. Magbahagi ng mga litrato at video na ligtas para sa lahat ng edad ng mga tao.

  Tandaan na malaki ang aming komunidad, at ang mga post mo ay makikita ng mga tao na kasing bata ng 13 taong gulang. Habang iginagalang namin ang masining na integridad ng mga litrato at video, kailangan naming panatilihin ang aming produkto at nilalaman alinsunod sa rating ng aming App Store para sa nilalaman na walang damit at para lang sa nasa hustong gulang. Sa madaling salita, mangyaring huwag mag-post ng nilalaman na walang damit o para lang sa nasa hustong gulang.

 3. Tratuhin ang iba katulad ng gusto mong pagtrato sa iyo.

  Ang mga tao sa buong mundo na may iba't-ibang pinagmulan ay nagsasama-sama upang magbahagi ng mga sandali sa Instagram, na siyang maganda, nguni't nangangahulugan rin ito na hindi sasang-ayon ang lahat sa iyong palagay o paniwala. Hinihiling namin sa lahat ng user na maging mapitagan at magalang sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa iba pang mga miyembro.

 4. Magkaroon ng makabuluhan at tunay na mga pakikipag-ugnayan.

  Ang pag-promote sa sarili o anumang uri ng komersyal na panghihingi, anuman ang anyo, ay bihirang tanggapin mabuti. Madalas mapansin ng mga user kapag nag-post ka ng parehong nilalaman sa ibang lugar o sinubaybayan ang maraming user upang makakuha ng mga tagasubaybay bilang kapalit, kaya pakiusap maging matapat sa iyong mga pakikipagpalitan sa Instagram.

 5. Magsaya ka!

  Ang Instagram ay pinakamagandang paraan upang mabilis na magbahagi ng mga magandang litrato at video ng iyong buhay sa iba, at makita ang mundo sa pamamagitan ng mga mata ng ibang tao.

Ano ang hindi dapat gawin:

Mahalagang tandaan na ang paglampas sa mga hangganan na nakabalangkas sa ibaba ay maaaring magresulta sa isang hindi pagaganahing account, o pagtigil sa pag-access sa Instagram, nang walang babala.

 1. Huwag magbahagi ng mga litrato o video na hindi sa iyo.

  Kasama dito ng mga post ng ibang tao, at/o mga bagay na kinopya o kinuha mo mula sa Internet. Ang mga account na mayroon lang ganitong uri ng nilalaman ay maaaring hindi paganahin anumang oras.

 2. Huwag magbahagi ng mga litrato o video na nagpapakita ng nilalaman na walang damit o para lang sa nasa hustong gulang.

  Kung hindi mo ipapakita ang litrato o video na iniisip mong i-upload sa isang bata, o sa iyong boss, o mga magulang, malamang hindi mo dapat ito ibahagi sa Instagram. Gagamitin rin ang parehong tuntunin sa iyong litrato sa profile. Ang mga account na malalamang nagbabahagi ng nilalaman na walang damit o para lang sa nasa hustong gulang ay hindi pagaganahin at ititigil ang pag-access mo sa Instagram.

 3. Huwag magbahagi ng mga litrato o video na may nilalaman na labag sa batas.

  Kung iuulat ka para sa pagbabahagi ng nilalaman na ipinagbabawal o labag sa batas, kasama ang mga litrato o video na matindi ang karahasan o madugo, maaaring hindi paganahin ang iyong account at gagawa kami ng naaangkop na pagkilos, na maaaring may kasamang pag-uulat sa iyo sa mga awtoridad. Dagdag pa rito, hindi maaari o hindi pinapayagan na magkumpleto ng mga transaksiyon na kinasasangkutan ng mga paninda sa aming platform. Kung pino-promote ng mga litrato o video mo ang pagbebenta ng mga kontroladong paninda o serbisyo, kasama ang mga baril, alak, tabako, o mga produktong para sa nasa hustong gulang, inaasahan namin na tiyakin mo na sinusunod mo ang batas at hihikayatin mo ang iba na gawin din ito.

 4. Huwag mag-spam.

  Ang Instagram ay isang lugar kung saan nagbabahagi ang mga tao ng mga magandang sandali ng kanilang buhay, at kapag naging kasali ka sa pagpo-promote ng sarili anuman ang uri nito sa Instagram ginagawa nitong makaramdam ng kalungkutan ang mga user na nagbahagi ng sandaling iyon sa iyo. Kasama sa alituntunin na ito ang mga paulit-ulit na komento, pati rin ang pagkontrol sa serbisyo upang i-promote ang sarili, at hanggang sa mga pang-komersyal na komentong spam, tulad ng mga code ng diskuwento o mga URL papunta sa mga website. Hinihiling namin sa iyo na panatilihing makabuluhan at tunay ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa Instagram.

 5. Huwag maging bastos.

  Ang Instagram ay isang magiliw na lugar kung saan dapat maramdaman ng lahat na sila ay ligtas at komportable sa pagbabahagi ng kanilang mga buhay sa pamamagitan ng mga litrato at video. Hindi ito ang tamang lugar para sa pag-abuso, pag-atake, panggugulo, o panggagaya ng iba. Kung makakatanggap kami ng mga balidong reklamo tungkol sa iyong pag-uugali, magpapadala kami ng babala o hindi pagaganahin ang iyong account. Bilang alternatibo, inirerekomenda namin sa mga user na i-block ang lahat ng masama at nang-iinis upang iwasan ang mga karagdagang problema.

 6. Huwag i-promote o tangkilikin ang pananakit sa sarili.

  Habang ang Instagram ay isang lugar kung saan nagbabahagi ang mga tao ng kanilang mga buhay sa iba sa pamamagitan ng mga litrato at video, anumang account na malalamang nanghihikayat o nanghihimok sa mga user na yakapin ang anorexia, bulimia, o ibang mga karamdaman sa pagkain; o hiwain, saktan ang kanilang mga sarili, o magpakamatay ay magreresulta sa isang hindi pagaganahin account nang walang babala. Naniniwala kami na ang komunikasyon hinggil sa mga asal na ito upang gumawa ng kamalayan, magsama-sama para sa suporta at padaliin ang paggaling ay mahalaga, nguni't ang Instagram ay hindi lugar para sa aktibong promosyon o pagtangkilik ng pananakit sa sarili.

Mga karagdagang bagay na dapat tandaan
 • Ang Instagram ay isang malawak na komunidad, at malamang na makatagpo ka ng mga bagay na makakasakit sa iyo. Kung masasaktan ka sa isang litrato o video na maaaring hindi lumalabag sa alinman sa mga alituntunin na nasa itaas, iminumungkahi namin na lumayo ka sa account, o gamitin rin ang aming tampok na pag-block. Kung hindi ka sigurado tungkol sa nilalaman, maaari mo itong iulat gamit ang aming built-in na pag-uulat na paggana upang dalhin ito sa pansin ng Grupo ng Instagram.
 • Kung malalaman mo na ang isa sa mga post mo ay in-upload sa profile ng isa pang user, huwag mataranta. Malamang ito ay isang hindi pagkakaunawaan at hindi sinasadya. Ang isang mabuting unang hakbang ay magkomento sa post at magalang na hilingin na alisin ang nilalaman. Kung hindi ito gagana, mangyaring mag-file ng ulat sa DMCA para maimbestigahan namin ito.

  Maaaring naisin mong mag-post ng isang screenshot ng nakakasakit na account sa iyong photo-stream upang makakuha ng pansin ang sitwasyon o user, nguni't kadalasan hindi ito ang pinakamabuting paraan upang lutasin ang problema. Hindi namin hinihikayat ang pagbubukod sa user, dahil maaari itong mauri bilang panggugulo, na lumalabag sa aming mga alituntunin.

 • Kung sa palagay mo ang isang alalahanin ay kailangan ng agarang pansin, maaari kang magpadala ng ulat sa Grupo ng Instagram. Mangyaring ibigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon para mabilis kaming makasagot sa isang problema na agarang nangangailangan ng aming pansin, kasama dito ang mga paglalarawan at petsa ng larawan o video, mga URL, at mga balidong username.

Kung sa paniwala mo magkakaroon ka ng problema sa pagsunod sa mga alituntunin na ito iminumungkahi naming maghanap ng alternatibong serbisyo sa pagbabahagi ng litrato, dahil maaaring hindi pinakamagandang lugar para sa iyo ang Instagram. Pinahahalagahan namin ang mga alituntunin na ito, at naniniwala na tutulungan nilang panatilihing ligtas at masayang lugar ang Instagram para sa lahat.

Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon, maaari mong tingnan ang aming Support Center at Mga Tuntunin ng Paggamit.

Ang Grupo ng Instagram