I-edit ang Profile

I-edit ang Iyong Profile

Para ma-update ang iyong impormasyon sa profile:
  1. Pumunta sa iyong profile sa pamamagitan ng pag-tap sa sa Android o sa iPhone at Windows Phone
  2. I-tap ang I-edit ang Iyong Profile (Edit Your Profile)
  3. I-type ang bago mong pangalan, username, website o bio at pagkatapos i-tap ang Done (iPhone), Save (Android) o ang check mark (Windows Phone)
Maaari mo rin ma-update ang iyong impormasyon mula sa iyong profile sa web.
Nakatulong ba itong kasagutan?

Sa ngayon, maaari ka lang maglagay o magpalit ng litrato sa profile mula sa Instagram app, at hindi kapag tinitingnan sa web ang Instagram. Para palitan ang iyong litrato sa profile:

  1. Pumunta sa iyong profile sa pamamagitan ng pag-tap sa sa ibabang kanan ng app.
  2. I-tap ang iyong litrato sa profile. Kung wala kang litrato sa profile, i-tap ang blangkong bilog sa tabi ng iyong pangalan.
  3. Piliin kung saan mo gustong manggaling ang ii-import mo (hal.: sa iyong telepono, Twitter, Facebook at iba pa)
Nakatulong ba itong kasagutan?