Magsumbong ng Litrato o Video para sa Paglabag sa Iyong Mga Karapatan sa Pagkapribado sa Instagram

Inilaan ang form na ito para sa mga tao para makapag-sumbong ng mga posibleng paglabag sa kanilang mga karapatan sa pagkapribado tungkol sa kanilang imahe sa Instagram. Kung sumusulat ka ng tungkol sa ibang bagay, mangyaring bumalik sa aming Sentro ng Tulong para mahanap ang wastong form para sa tulong o contact.
Kung may taong nagbahagi ng isang bagay sa Instagram na sa palagay mo ay maaaring lumalabag sa iyong mga karapatan sa privacy, hinihikayat ka namin na makipag-ugnayan sa taong nag-post ng litrato o video at hilingin sa kanyang alisin ito. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagkomento sa isang post na ibinahagi niya o sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanya sa isa sa iyong mga sariling post. Upang magbanggit ng isang tao, i-type ang "@" at ilagay ang kanyang username kasunod nito.
Tandaan: Ang pinakamabilis na paraan upang subukang lutasin ang iyong isyu ay maaaring ang pakikipag-ugnayan sa taong nag-post ng litrato o video. Kadalasan, hindi alam ng mga tao na maaaring lumalabag sa privacy ng ibang tao ang post na ibinahagi nila.
Nag-aalis kami ng nilalaman kung iniaatas ito ng mga nauugnay na batas sa privacy sa bansang kinaroroonan mo. Kung isa kang nasa hustong gulang na nasa Estados Unidos, hindi namin maaalis ang nilalamang ito dahil sa paglabag sa iyong privacy.

Para sa mga kadahilanang legal at pampatakaran, hindi namin maaaksiyunan ang mga ulat na ginawa sa ngalan ng iyong anak. Pakitulungan ang iyong anak na sagutan ang form na ito.