Self-Injury

Hindi available ang nilalaman ng tulong na ito sa iyong wika. Mangyaring pumili mula sa isa sa aming mga sinusuportahang wika:Maaari ka rin makahanap ng suporta mula sa ibang user na nagsasalita ng iyong wika sa pamamagitan ng pagpunta sa aming user forum.

Kung ikaw o ang isang kilala mong tao ay nasa kagyat na pisikal na panganib na may kaugnayan sa pagpapakamatay o isang karamdaman sa pagkain, mangyaring makipag-ugnayan sa 911 o lokal na pulisya para sa tulong. Kung hindi kagyat ang panganib, dapat kang makipag-ugnayan sa isang miyembro ng pamilya o mahal sa buhay para subukang tumulong.

Maaari mo rin iulat sa amin ang nilalaman. Susuriin namin ito at susubukang abutin ang tao para bigyan sila ng karagdagang impormasyon.

Para iulat ang isang post para sa pananakit sa sarili o pagpapakamatay:

 1. I-tap ang (iPhone at Windows Phone) o(Android) sa ibaba ng post
 2. I-tap ang Iulat na Hindi Naaangkop (Report Inappropriate)
 3. Piliin ang Inilalagay sa panganib ng litratong ito ang mga tao (This photo puts people at risk) > Pananakit sa sarili (Self-harm)

Kung kilala mo ang tao, maaari mong isaalang-alang na ibahagi sa kanila ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng isang lokal na linya para sa tulong para makakuha sila ng karagdagang impormasyon. Makikita mo sa ibaba ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa maraming mga organisasyon sa United States at ibang bansa.

Pag-iwas sa Pagpapakamatay

Sa United States:

 • Ang National Suicide Prevention Lifeline, isang 24/7 na hotline: 1-800-273-TALK (8255)
 • Ang Trevor Project ay dalubhasa sa pag-iwas sa pagpapakamatay para sa LGBT na kabataan at nag-aalok ng mga mapagkukunan para sa mga nagmamalasakit na kaibigan at mga miyembro ng pamilya ng LGBT na kabataan: 1-866-488-7386; http://www.thetrevorproject.org
 • Ang Veterans Crisis Line ay nagbibigay ng suporta sa mga miyembro ng military community na nasa krisis kasama ang mga beterano, mga miyembro na aktibong naglilingkod sa serbisyo at ang kanilang mga pamilya: 1-800-273-8255; http://www.veteranscrisisline.net

Ibang Bansa:

 • Sa buong daigdig, ang Befrienders Worldwide ay nagbibigay ng impormasyon sa pag-iwas sa pagpapakamatay: http://www.befrienders.org (piliin ang iyong bansa mula sa dropdown menu sa itaas ng pahina)
Mga Karamdaman sa Pagkain

Pananakit sa Sarili

Pag-abuso sa Alak o Droga

 • Sa buong daigdig, ang Alcoholics Anonymous ay nagbibigay ng suporta sa mga indibiduwal na nakakaranas ng pag-abuso sa alak: http://www.aa.org
 • Sa buong daigdig, ang Narcotics Anonymous ay nagbibigay ng suporta sa mga indibiduwal na nakakaranas ng pag-abuso sa droga: http://www.na.org
Nakatulong ba itong kasagutan?

If you're in immediate physical danger, please contact local law enforcement or a suicide hotline for help.

If you're going through something difficult and the threat isn't immediate, we want you to know there are things you can do right now that may help you:

Talk to someone at a helpline


Suicide Prevention

Self-Injury

Eating Disorders

 • Learn about eating disorders

Reach out to someone you trust


Contact someone you trust, like a family member, friend, counselor or teacher, and ask them to let you share what’s on your mind. For example, you could say, "I'm going through something difficult and was hoping to talk to you about it. If that's OK with you, can you take some time to listen?"

Give yourself a break and do something that makes you feel happy and good about yourself


It can be difficult to focus when you're overwhelmed or can't find a solution to a problem right away. Stop for a moment, take a deep breath and give yourself a break from your feelings.

Try some of these tips from self-care experts at Forefront and the National Suicide Prevention Lifeline.

Get out for a while:
 • Go for a walk, jog or bike ride
 • Go to the movies
 • Visit somewhere new, like a coffee shop, museum or park you've never been
Be creative:
 • Draw something simple
 • Make a nice meal
 • Write a short story
Soothe your senses:
 • Meditate or do yoga
 • Take a hot shower
 • Listen to your favorite songs
Relax:
 • Look at the clouds
 • Read a book, magazine or blog post
 • Take a nap

If the tips above don't work for you, see more things you can do right now.

You can also learn more about dealing with suicidal thoughts and find local self-care experts.

Nakatulong ba itong kasagutan?

Suicide hotlines provide help to those in need. Contact a hotline if you need support yourself or need help supporting a friend. If you're concerned about a friend, please encourage the person to contact a hotline as well.

Nakatulong ba itong kasagutan?

If someone you know is in immediate physical danger, contact your local law enforcement or a suicide hotline immediately. Please explain to law enforcement that this is a member of their community so they can provide custom support.

We also ask that you report the content to us so we can reach out to this person with information that may be helpful to them.

You can also share resources and provide support.

Nakatulong ba itong kasagutan?

If a friend or family member is planning suicide or you've seen a direct threat of suicide on Instagram, please contact your local emergency services or a suicide hotline immediately. We also ask that you tell us if you see something that suggests suicide or self-injury on Facebook.

The Veterans Crisis Line provides customized support to members of the military community, including veterans, active duty service members and their families. Support is available 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.

You can contact them by:

Additional resources available to the military community include:

Nakatulong ba itong kasagutan?

If you've encountered a direct threat of suicide on Instagram, please contact law enforcement or a suicide hotline immediately.

The Trevor Project specializes in suicide prevention for LGBT youth and offers a lifeline that people in the US can contact by calling 1-866-488-7386. The Trevor Project also offers resources for concerned friends and family members of LGBT youth. Learn more about The Trevor Project on their website: http://www.thetrevorproject.org/.

Nakatulong ba itong kasagutan?