Maghanap ng mga Instagrammer na Susubaybayan

Maghanap ng mga tao na kilala mo na sa Instagram o i-explore ang Instagram para maghanap ng mga bagong taong susubaybayan.

Maghanap ng mga susubaybayang tao

Matutulungan ka naming hanapin at subaybayan ang mga kaibigan mo sa Facebook at mga contact sa telepono na nasa Instagram na.

Android

 1. Pumunta sa iyong profile at pagkatapos i-tap ang sa itaas na kanan.
 2. I-tap ang Maghanap ng Mga Kaibigan (Find Friends) at pagkatapos piliin na maghanap ng mga kaibigan mula sa Facebook, mula sa mga iminumungkahing user ng Instagram o mula sa listahan ng contact ng iyong telepono. Alamin pa ang tungkol sa mangyayari sa impormasyon ng listahan ng iyong contact.
 3. I-tap ang Subaybayan (Follow) sa tabi ng mga tao na gusto mong makita ang mga litrato sa iyong Feed.

iOS

 1. Pumunta sa iyong profile at pagkatapos i-tap ang sa itaas na kanan.
 2. I-tap ang Maghanap ng Susubaybayang Tao (Find People to Follow) at pagkatapos piliin na maghanap ng mga kaibigan mula sa Facebook, mula sa mga iminumungkahing user ng Instagram o mula sa listahan ng contact ng iyong telepono. Alamin pa ang tungkol sa mangyayari sa impormasyon ng listahan ng iyong contact.
 3. I-tap ang Subaybayan (Follow) sa tabi ng mga tao na gusto mong makita ang mga litrato sa iyong Feed.

Windows Phone

 1. Pumunta sa iyong profile at pagkatapos i-tap ang sa ibabang kanan.
 2. I-ta ang Mga Setting.
 3. I-tap ang Maghanap at Mag-imbita ng Mga Kaibigan (Find & Invite Friends) at pagkatapos piliin ang Subaybayan ang mga kaibigan mo (Follow your friends) para maghanap ng mga kaibigan mula sa Facebook o mula sa listahan ng contact ng iyong telepono. Alamin pa ang tungkol sa mangyayari sa impormasyon ng listahan ng iyong contact.
 4. I-tap ang Mga iminumungkahing user (Suggested users) para makita ang mga tao na maaari mong magustuhan ang mga post
 5. I-tap ang Subaybayan (Follow) sa tabi ng mga tao na gusto mong makita ang mga litrato sa iyong Feed.

Maaari mo rin i-tap ang sa ilalim ng iyong app para makita ang mga litrato at video na maaaring magustuhan mo. Gamitin ang search bar sa itaas ng Explore para hanapin ang mga kaibigan mo o maghanap ng mga tag sa Instagram para mahanap ang mga taong nagbabahagi ng mga post na interesado ka (hal: hanapin ang tag na "knitting" para mag-browse ng mga post ng nagagantsilyo na ibinahagi ng mga tao).

Nakatulong ba itong kasagutan?

I-sync ang mga contact mo

Kapag isi-sync mo ang listahan ng iyong contact sa Instagram, karaniwan namin (hal.: sa tuwing bubuksan mo ang app) natatanggap ang iyong mga contact at iniimbak ang mga ito sa aming mga server. Ang pag-sync sa iyong mga contact ay pinahihintulutan kaming tulungan kang maghanap at kumonekta sa mga tao sa Instagram.

Halimbawa, maaari namin gamitin ang listahan ng iyong contact para:

 • Tulungan kang ikonekta sa mga contact na nasa serbisyo na
 • Abisuhan ka kapag sa kalaunan sumali sa Instagram ang mga contact
 • Magmungkahi ng mga post at/o profile na maaaring interesado ka

Hindi mo kailangan i-sync ang listahan ng iyong contact para magamit ang Instagram app, at ginagamit lang namin ang iyong mga contact para magbigay ng mga serbisyo sa iyo. Ikaw ang kumokontrol sa listahan ng iyong contact at maaari itong idiskonekta mula sa Instagram anumang oras. Kung ididiskonekta mo, awtomatikong aalisin ang na-sync mong impormasyon ng contact mula sa aming sistema.

Nakatulong ba itong kasagutan?

Para idiskonekta ang pag-sync sa contact:

 1. Pumunta sa profile mo at pagkatapos i-tap ang (Android), (iPhone) o (Windows Phone)
 2. I-tap ang Maghanap ng Mga Kaibigan (Android), Maghanap ng Mga Susubaybayang Tao (iPhone) o Maghanap at Mag-imbita ng Mga Kaibigan (Windows Phone)
 3. I-tap ang sa itaas na kanan at pagkatapos piliin ang Idiskonekta

Kung ididiskonekta mo ang pag-sync sa contact, awtomatikong aalisin ang impormasyon ng contact na na-sync mo mula sa aming sistema.

Nakatulong ba itong kasagutan?

Mga iminumungkahing user