Paano ako mag-uulat ng isang bagay na hindi naaangkop kapag ginagamit ang Instagram sa web?

Kung gumagamit ka ng Instagram sa web (hal.: sa isang computer o web browser) at makakakita ka ng isang bagay na hindi sumusunod sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad, maaari mong iulat ang account ng taong nag-post nito o kaya iulat ang post.

  • Para iulat ang account ng isang tao, pumunta sa kanilang profile at i-click ang sa tabi ng kanilang username. Piliin ang Iulat ang User (Report User). Pagkatapos i-click ang uri ng account na gusto mong iulat at sundin ang mga instruksiyon sa screen.
  • Para iulat ang isang post, i-click sa sa ibaba ng post. Pagkatapos i-click ang Iulat na hindi naaangkop (Report inappropriate) at sundin ang mga instruksiyon sa screen.

Tandaan na maaari ka rin mag-ulat ng pang-aabuso habang ginagamit ang Instagram app.

Nakatulong ba itong kasagutan?