Hindi ipinapakita ng Mga Litratong Nagustuhan Mo ang lahat ng nagustuhang litrato

Alam namin ang isyu kung saan mas kaunti sa 300 litrato ang ipinapakita sa pahina ng Mga Litratong Nagustuhan Mo para sa ilang user. Sinisiyasat namin ang isyung ito at umaasang maayos ito sa lalong madaling panahon.

Dahil sa malaking bilang ng mga nagustuhang litrato sa Instagram, ipinapakita ngayon ng pahina ng "Mga Litratong Nagustuhan Ko" ang pinakakamakailang 300 litratong nagustuhan mo. Ginawa namin ang mga pagbabagong ito upang matiyak na gumagana nang maayos ang Instagram habang nagiging available ang application sa dumaraming bilang ng mga user. Kung hindi mo makuha ang mga litratong nagustuhan mo dati, kapaki-pakinabang para sa amin na malaman kung gaano katagal mo nang nagustuhan ang mga litratong iyon.
Nakatulong ba itong kasagutan?