Mga Nanggagayang Account

Siniseryoso ng Instagram ang kaligtasan. Kung ginagaya ka, mangyaring isumite ang sumusunod na impormasyon upang masuri namin ang iyong kaso.
  • Dalawang malinaw na litrato mula sa dalawang magkaibang anggulo ng may bisang ID na ibinigay ng pamahalaan. Direktang i-attach ang mga litratong ito sa iyong tugon sa una naming tugon sa email at takpan ang personal na impormasyon.
  • Ang iyong buong pangalan:
  • Ang iyong email address:
  • Ang iyong username (tingnan ang mga litrato sa itaas):
  • Username ng (mga) nakakahamak na account:
  • Katibayan ng panggagaya (magsama ng mga may-katuturang komento at URL ng litrato*):
* Iminumungkahi namin ang paggamit ng pang-web browser na bersyon ng aming site (http://web.stagram.com/n/username). Maaari mong i-click ang "O" sa kanang sulok sa tuktok ng bawat litrato sa Webstagram, na magdadala sa iyo sa isang web page ng Instagram para sa litratong iyon. Mula doon, maipapadala mo sa amin ang (mga) URL ng (mga) web page ng litrato sa Instagram.