Mga Hate Account

Kung ginawa ang isang account na nilalayong mang-api o manggulo ng isa pang tao o kung ang isang litrato o komento ay nilalayong mang-api o manggulo ng isang tao, mangyaring iulat ito. Maaari mo rin malaman kung ano ang dapat gawin kung sa palagay mong nagkukunwaring maging ikaw o maging ibang tao ang isang tao sa Instagram.

Kapag na-ulat mo na ang pang-aabuso, isaalang-alang na i-block ang tao.

Alamin kung paano iuulat ang ibang mga account o mga post na hindi sumusunod sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad.

Nakatulong ba itong kasagutan?