Paano ko aaprubahan ang kahiligan ng isang tagasubaybay?

Kung naka-set sa pribado ang iyong account, ang sinuman na gustong makita ang iyong mga litrato o video ay kakailanganing magpadala sa iyo ng isang kahilingan ng tagasubaybay na lalabas sa iyong Mga Balita.

Para aprubahan o tanggihan ang kahilingan, i-tap lang sa username ng tao na hiniling na subaybayan ka. Dadalhin ka sa kanilang profile at sa itaas makikita mo ang mga opsyon na Aprubahan (Approve) at Tanggihan (Deny).

Kung hindi mo sinasadyang tanggihan ang isang kahilingan sa pagsubaybay, hilingin sa taong iyon na hilingin muli sa iyo na subaybayan ka.

Nakatulong ba itong kasagutan?