Pinapayagan ba ng Instagram ang mga litrato ng mga ina na nagpapasuso?

Oo. Sumasang-ayon kami na ang pagpapasuso ay natural at maganda at ikinalulugod naming malaman na mahalaga ito para sa mga ina na ibahagi ang kanilang mga karanasan sa ibang nasa Instagram. Ang karamihan sa mga ganitong litrato ay sumusunod sa aming mga patakaran.

Ang mga litrato na nagpapakita ng ganap na nakalantad na suso kung saan ang anak ay hindi aktibong kasali sa pagpapasuso ay hindi sumusunod sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad. Ang mga patakaran na ito ay batay sa parehong mga pamantayan na naaangkop sa telebisyon at print media.

Mahalagang tandaan na ang mga litrato na sinusuri namin ay halos eksklusibong dinadala sa aming pansin ng ibang mga miyembro ng Instagram na nag-uulat sa mga ito.

Nakatulong ba itong kasagutan?