Feed ng Balita

Pinapadali ng feed ng balita ang pagtuklas ng mga litrato sa Instagram. Dito mo makikita ang mga paggusto, komento at bagong tagasubaybay para sa iyong account at iba pang mga account na iyong sinusubaybayan.

Paggusto ng Mga litrato sa Instagram

Ang "Gusto" ay isang paraan upang magbigay ng positibong feedback o kumonekta sa mga bagay at taong pinahahalagahan mo sa Instagram. Maaari mong gustuhin ang mga litratong na-post ng iba pang mga Instagrammer upang ipaalam sa kanila na nagustuhan mo ang ibinahagi nila.

Kung aksidente mong na-double-tap upang gustuhin, o hindi mo sinasadyang napindot ang “❤ gusto” sa sarili mong litrato, maaari mong alisin ang paggusto sa pamamagitan ng muling pag-tap sa button na “❤ gusto” sa ilalim lang ng litrato.

Mga bagay na dapat tandaan:
  • Pagkatapos mong alisin ang isang paggusto, mawawala kaagad ang alerto ng paggusto sa feed ng balita ng isa pang user sa loob ng application.
  • Sa kasamaang palad, kung aksidente mong nagustuhan ang isang litrato at pagkatapos ay inalis mo ang paggusto dito, makakatanggap pa rin ng push notification ang may-ari ng litrato kung naka-on ang mga abiso para sa kanila.
  • Kung nagustuhan mo, hindi ginusto, at pagkatapos ay muling nagustuhan ang isang litrato, makakatanggap lang ang may-ari ng litratong iyon ng isang alerto sa feed ng balita sa loob ng application para sa pinakabagong paggusto at isang push notification para sa unang paggusto (iyon ay, kung naka-on ang mga push notification ng user).
Nakatulong ba itong kasagutan?

Para sa Apples iOS, i-tap ang post nang dalawang beses para gustuhin ito at ang pag-click sa hashtag o username ay sinusuportahan lang para sa mga teleponong tumatakbo sa iOS 4.0 o mas bago. Para sa Android, sinusuportahan ang mga tampok na ito sa lahat ng telepono.

Maaari kang maghanap sa pamamagitan ng hashtag o username sa pamamagitan ng pag-tap sa Explore > Maghanap ng mga user at hashtag (Search users and hashtags).

Nakatulong ba itong kasagutan?
Kung "gusto" mo ang isang litrato, pagkatapos ay na-untap mo ang button na "gusto" ngunit hindi naging gray ang kulay pulang icon na puso, malamang na naka-cache lang na bersyon ng pulang icon na puso ng "gusto" ang iyong nakikita. Kina-cache namin ang ilang partikular na litrato at text upang mapabilis ang pagtakbo ng application, at paminsan-minsan ay nangyayari ito sa icon ng "gusto."

Kahit na mukhang pinili ang button na "gusto," walang sinumang nakakakita sa paggusto maliban sa iyo. Isa itong isyu sa pag-cache sa litrato ng button na "gusto," ngunit hindi nairehistro sa aming system ang paggusto. Paki-verify na hindi nairerehistro ang paggusto sa aming system sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng litratong nagustuhan mo at kung nakalista ang litratong iyon (Profile > Mga Setting ng Profile > Mga Nagustuhan Mong Litrato)
Nakatulong ba itong kasagutan?